Velkommen

Meny

Lhmr sitt nye bo-område.

Lillehammer sitt nye bomiljø vokser frem. Innflytting i de alle fleste bo-enhetene har blitt gjennomført.

I det første byggetrinnet på totalt 49 bo-enheter, bestående av eneboliger, rekkehus, kjedet eneboliger og leiligheter, er kun 1 stk enebolig ledig for kjøper.

Prosjektet ligger godt til rette for alle aldersgrupper, og mange idrettefolket har funnet sin fremtidige bolig her.

Nå er støyskjermingen mot Kringsjåveien ferdig, betående av 1 m høy natursteinsmur. Viser en fin ramme for området.

Gi oss beskjed så viser vi deg mulighetene.

Nye offentlige krav

Nye offentlige energikrav er på trappene fra myndighetene. Dette vil gjøre nye boliger dyrere, men bedre. Det krav som vil ha størst betydning, og vil koste de største beløp, vil være krav om balansert ventilasjon med varmegjenvinning.
Dette har vi i Fagstadlia allerede tatt konsekvensen av, og leverer til alle bo-enhetene i Fagstadlia 1, balansert ventilasjon med varmegjenvinner som gjenvinner opp til 70-80% av den energien som nyttes til oppvarming av boligen.
Dette vil gi betydelige økonomiske besparelser i forhold til boliger med tradisjonell enkelt og billigere ventilasjonssystem.

Visning

Kontakt oss for visning.

Eiendomsmegler1-Lillehammer Tlf. 61279710

Last ned brosjyre

Velkommen til Fagstadlia

Lillehammers nye bydel på tuftene av 2000 år gammel bosetting.

FAGSTADLIAS første byggetrinn selges gjennom EiendomsMegler 1, Lillehammer. For kontakt med eiendomsmegler, se siden ”kontakt”.

Det første byggetrinnet omfatter til sammen 49 boenheter, fordelt på eneboliger, eneboliger i kjede, rekkehus og horisontaldelte leiligheter. For å skape en høy bokvalitet legges det vekt på en god sammensetning av ulike boligtyper, samt en enhetlig arkitektur med fleksibilitet for individuelle tilpasninger innvendig. Alle boenhetene leveres ferdig med ”nøkkelen i døra”, med ferdige opparbeidede utomhusarealer. Se siden ”boliger” for nærmere beskrivelse av de enkelte boligtyper, beliggenhet og pris.

FAGSTADLIA, som ligger i Nordre Ål, har en sentral beliggenhet, med det meste du kan ønske deg innen gangavstand. Her, med nærhet til både byen og naturen, blir trivsel en nøkkelfaktor. For nærmere informasjon om bomiljø, tjenestetilbud og beliggenhet, se sidene ”om FAGSTADLIA”.

I FAGSTADLIA har det vært bosetting i over 2000 år. Blestergropene som skal graves ut våren 2005 vil gi oss en sikrere tidsangivelse. Litt historikk om området finner du på siden ”historie”.

Velkommen til FAGSTADLIA, et godt sted å bo for både barn og voksne.