Forbehold: Det blir en én meter høy mur av naturstein mot kringsjåveien, som støyskjerm, hvis kommunen krever dette.