Nyheter

Meny

Nye offentlige krav  |  05/12 2006

Nye offentlige energikrav er på trappene fra myndighetene. Dette vil gjøre nye boliger dyrere, men bedre. Det krav som vil ha størst betydning, og vil koste de største beløp, vil være krav om balansert ventilasjon med varmegjenvinning.
Dette har vi i Fagstadlia allerede tatt konsekvensen av, og leverer til alle bo-enhetene i Fagstadlia 1, balansert ventilasjon med varmegjenvinner som gjenvinner opp til 70-80% av den energien som nyttes til oppvarming av boligen.
Dette vil gi betydelige økonomiske besparelser i forhold til boliger med tradisjonell enkelt og billigere ventilasjonssystem.