Nyheter

Meny

Lhmr sitt nye bo-område.  |  19/03 2008

Lillehammer sitt nye bomiljø vokser frem. Innflytting i de alle fleste bo-enhetene har blitt gjennomført.

I det første byggetrinnet på totalt 49 bo-enheter, bestående av eneboliger, rekkehus, kjedet eneboliger og leiligheter, er kun 1 stk enebolig ledig for kjøper.

Prosjektet ligger godt til rette for alle aldersgrupper, og mange idrettefolket har funnet sin fremtidige bolig her.

Nå er støyskjermingen mot Kringsjåveien ferdig, betående av 1 m høy natursteinsmur. Viser en fin ramme for området.

Gi oss beskjed så viser vi deg mulighetene.

Nye offentlige krav  |  05/12 2006

Nye offentlige energikrav er på trappene fra myndighetene. Dette vil gjøre nye boliger dyrere, men bedre. Det krav som vil ha størst betydning, og vil koste de største beløp, vil være krav om balansert ventilasjon med varmegjenvinning.
Dette har vi i Fagstadlia allerede tatt konsekvensen av, og leverer til alle bo-enhetene i Fagstadlia 1, balansert ventilasjon med varmegjenvinner som gjenvinner opp til 70-80% av den energien som nyttes til oppvarming av boligen.
Dette vil gi betydelige økonomiske besparelser i forhold til boliger med tradisjonell enkelt og billigere ventilasjonssystem.

Visning  |  05/12 2006

Kontakt oss for visning.

Eiendomsmegler1-Lillehammer Tlf. 61279710